Doneren?

Er worden bijna 300 pakketten per week uitgegeven aan deelnemers binnen de gemeenten Hardenberg en Ommen. Voedselhulp is onze manier om mensen te steunen die -om welke reden dan ook- in de problemen zijn geraakt. Om dit te kunnen realiseren kunnen wij hulp gebruiken.

U kunt ons steunen met geld, goederen of diensten. Doet u mee?

 

IBAN nummer: NL66RABO0126330891

Elk bedrag is van harte welkom en uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

De voedselbank Hardenberg Ommen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 05085479
Het dossiernummer bij de belastingdienst voor de ANBI-regeling is: 51 896.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.