Voedselbank Hardenberg Ommen

Voedselbank Hardenberg Ommen

De Voedselbank Hardenberg Ommen is actief sinds 2007. Wij verstrekken gratis voedselpakketten aan mensen die (tijdelijk) financieel niet kunnen rondkomen en daardoor niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

De Voedselbank Hardenberg Ommen wordt gerund door een team van 65 enthousiaste vrijwilligers. Onze vrijwilligers maken momenteel zo’n 300 pakketten per week klaar voor de deelnemers binnen de gemeenten Hardenberg en Ommen. Dat betekent dat wij tussen de 650 en 700 mensen helpen met de wekelijkse boodschappen. De pakketten worden voornamelijk samengesteld uit teveel geproduceerde producten, die door bedrijven ter beschikking worden gesteld.

Voor informatie over aanmelden, het bieden van hulp of donaties en alle andere vragen kunt u terecht op deze site. Via het contactformulier kunt u aanvragen, vragen of klachten indienen. Er wordt dan spoedig contact met u opgenomen.

Meer weten?

Kom ik in aanmerking?

Het kan toch niet zo zijn dat uw koelkast leeg is en het geld op is, maar u wel nog een tijdje op uw inkomen moet wachten. Als u merkt dat u regelmatig te weinig geld overhoudt om de wekelijkse boodschappen te doen, als blijkt dat u eigenlijk niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien, dan staan wij klaar om u te ondersteunen. We bieden praktische, wekelijkse voedselhulp. Zo kunt u (en uw gezin) de euro’s die u daardoor uitspaart, besteden aan die andere kosten. Indien u in aanmerking wilt komen voor een voedselpakket, zijn er bepaalde toetsingcriteria. Meer weten? Klik op de button.

Doneren?

Er worden bijna 300 pakketten per week uitgegeven aan deelnemers binnen de gemeenten Hardenberg en Ommen. Voedselhulp is onze manier om mensen te steunen die -om welke reden dan ook- in de problemen zijn geraakt. Om dit te kunnen realiseren kunnen wij hulp gebruiken.

U kunt ons steunen met geld, goederen of diensten. Doet u mee?

 

IBAN nummer: NL66RABO0126330891

Elk bedrag is van harte welkom en uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

De voedselbank Hardenberg Ommen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 05085479
Het dossiernummer bij de belastingdienst voor de ANBI-regeling is: 51 896.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.