De organisatie

Wie zijn we?

De Voedselbank Hardenberg Ommen wordt gerund door 65 vrijwilligers. Daaronder vallen onder meer onze bestuursleden, screeners, uitgiftemedewerkers, chauffeurs, inpakkers, logistiek medewerkers en administratief medewerkers.

Alle opslag en distributie wordt 5 dagen per week geregeld vanuit ons pand aan de Nijverheidsstraat 2 in Hardenberg. Hier maken onze vrijwilligers ook wekelijks de voedselpakketten klaar voor de deelnemers in de beide gemeentes.

Omdat de uitgifte op woensdag in Dedemsvaart en Ommen plaatsvindt, vervoeren onze chauffeurs de pakketten die dag in onze eigen vrachtwagens. Op die beide uitgiftepunten staan vaste teams klaar om de pakketten uit te delen.

Enkel onze screeners komen bij de deelnemers thuis en weten van de financiële situatie. Zij hebben strikte geheimhoudingsplicht. Overigens zijn ook alle andere vrijwilligers, bijvoorbeeld bij de uitgifte, gehouden aan geheimhoudingsplicht om de privacy van de deelnemers te waarborgen.

Waar komt ons voedsel vandaan?

We zijn aangesloten bij Voedselbanken Nederland. Daaronder vallen 8 regionale distributiecentra. Wij zijn verbonden aan het distributiecentrum in Meppel waar we twee maal per week producten halen. Daarnaast maken onze chauffeurs dagelijks rondes om bij vaste leveranciers en producenten verse eieren, brood, banket, groente, vlees en andere producten op te halen voor de wekelijkse uitgifte.

Naast de wekelijkse vaste rondes komen ook veel producten via acties binnen. Dat kunnen winkelacties zijn die onze vrijwilligers organiseren, maar ook door acties van particulieren, bedrijven, verenigingen, kerken, scholen en anderen. Diverse campingwinkels, kantines en anderen doneren tijdens de seizoenstop ook hun voorraden. Alle producten voldoen aan dezelfde strenge eisen als producten in bijvoorbeeld de supermarkt.

Daarnaast koopt de Voedselbank Hardenberg Ommen ook regelmatig producten in van het geld dat daarvoor is geschonken. Zo kunnen er wekelijks gelijkwaardige en gezonde pakketten worden verstrekt.

 

Voedselveiligheid

De Voedselbank Hardenberg Ommen werkt volledig volgens de HACCP normen aan voedselveiligheid. Wij worden jaarlijks onderworpen aan een strenge inspectie door de Houwers Groep. Ook dit jaar is ons inspectiecertificaat weer behaald.

Producten die worden aangeleverd moeten altijd ongeopend en van goede kwaliteit zijn. Daarnaast mag de houdbaarheidsdatum niet zijn verstreken. Omdat voedsel veilig en traceerbaar moet zijn, kan het zijn dat we aangeboden voedsel moeten weigeren. Immers moeten wij altijd de kwaliteit kunnen garanderen van het voedsel dat we uitdelen.

Al onze vrijwilligers worden jaarlijks uitgenodigd een cursus te volgen over voedselveiligheid. Zo blijven wij ook altijd op de hoogte van de regels.

Het vervoer van en naar onze opslag aan de Nijverheidsstraat en de uitgiftepunten gebeurt met onze eigen vrachtwagens, waarvan één vrachtwagen een gekoelde laadruimte heeft.

Integriteit

Integer handelen is voor de voedselbanken erg belangrijk. We krijgen regelmatig te maken met moeilijke keuzes en lastige situaties. Daarom hebben we een aantal regels opgesteld die de integriteit van ons doen en laten moeten bevorderen. Deze regels zijn vastgelegd in een integriteitscode die op 30 november 2019 door de Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland is vastgesteld. De code geldt voor alle voedselbanken, voor de regionale distributiecentra, voor de landelijke vereniging en voor enkele organisaties die nauw met ons zijn verbonden. In bijlage 6 van het regelement voor voedselbanken 2022 is deze terug te vinden.

Voedselbank-Reglement-2022-met-Bijlagen

Financiën

De Voedselbank Hardenberg Ommen draait financieel volledig op subsidies en donaties. De gemeenten Hardenberg en Ommen subsidiëren gezamenlijk de huur van het pand aan Nijverheidsstraat. Verder zijn er veel organisaties die ons financieel ondersteunen. Diverse kerken steunen ons bijvoorbeeld met €0,20 per lid. Daarnaast ontvangen we geld via giften van bedrijven en particulieren. De Voedselbank heeft uitvoeringskosten zoals onder meer gas, water en licht, benzine, onderhoud aan wagens en inventaris, inkoop van voedsel en meer dagelijkse exploitatiekosten.

Voor beide doeleinden (exploitatie én aankoop van voedsel) beschikt de Voedselbank Hardenberg Ommen over aparte bankrekeningen. Naast deze betaalrekeningen heeft de Voedselbank een spaarrekening voor de algemene reserve en voor de bestemmingsreserves.

 

De Voedselbank vergoedt alleen kosten aan vrijwilligers. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van een vast declaratieformulier en met overhandiging van eventuele betalingsbewijzen. Er vindt elk jaar accountantscontrole plaats op de boekhouding van de Voedselbank.

Voor meer informatie over onze financiën zie de links:

Balans per 31 dec 2023 publicatie

Baten en Laten Voedselbank over 2023 Definitief

2024PrognoseVoedselbank

Rondleidingen en informatie

Eens in de twee jaar houdt de Voedselbank Hardenberg Ommen een open huis op de locatie in Hardenberg om te laten zien wat het werk van onze Voedselbank inhoudt.

Regelmatig worden op de locatie in Hardenberg rondleidingen gegeven aan vrijwilligersorganisaties, scholen, verenigingen, kerken, bedrijven, college- en raadsleden, enzovoort. Wilt u met uw organisatie ook eens komen kijken wat er zoal speelt bij de Voedselbank Hardenberg Ommen, dan kunt u het contactformulier invullen. Wij zullen dan contact opnemen om een afspraak te maken.

Ook als u meer informatie wilt of vragen heeft over het werk van de Voedselbank Hardenberg Ommen, kunt u ons een bericht sturen.

Regels, beleid en uitvoering

Omtrent ons beleidsplan, de uitvoering van ons beleidsplan, de integriteitscode, het privacystatement en de vertrouwenspersonen hebben wij documenten (PDF’s) opgesteld met daarin onze regels en standpunten. Deze zijn hieronder te downloaden:

 1. Beleidsplan Voedselbank Hardenberg Ommen
 2. Uitvoering beleidsplan Voedselbank Hardenberg Ommen
 3. Voedselbank-Reglement-2022-met-Bijlagen
 4. Privacystatement Voedselbank Hardenberg Ommen
 5. Vertrouwenspersonen Voedselbank Hardenberg Ommen

Het bestuur

Het bestuur van de stichting Voedselbank Hardenberg Ommen bestaat uit de volgende personen:

 • De heer H. Brink, voorzitter
 • Mevrouw M. Jonker, secretaris
 • De heer D. Willems, penningmeester
 • De heer B. Huisman, vice-voorzitter
 • Mevrouw R. ter Beek, PR en communicatie
 • Mevrouw H. Schokker, logistiek
 • De heer T. Broekroelofs, voedselveiligheid

Vertrouwenspersoon

De Voedselbank Hardenberg Ommen heeft een eigen vertrouwenspersoon beschikbaar voor haar eigen vrijwilligers. Zijn naam is Henk Schoenmaker, hij komt uit Hardenberg. Hij is te bereiken op 0523-857145.

Meer over het werk van de vertrouwenspersoon is te vinden via deze link: Vertrouwenspersonen Voedselbank Hardenberg Ommen