Doneren

U wilt graag doneren? Dat kan!

U kunt ons financieel ondersteunen door het bedrag wat u kunt missen over te maken op:

IBAN nummer: NL66RABO0126330891

Elk bedrag is van harte welkom en uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

De voedselbank Hardenberg Ommen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 05085479
Het dossiernummer bij de belastingdienst voor de ANBI-regeling is: 51 896.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens staan op de contactpagina.