Financieel

Periodieke giften

Sinds 1 januari is het mogelijk om zonder tussenkomst van de notaris de Voedselbank te steunen via een periodieke gift. De periode waarbij u ons wilt steunen in minimaal 5 jaar. Via de site van de belastingdienst zijn voorbeeld formulieren te downloaden. U kunt ook ons vragen om toezending van een formulier voor periodieke giften. Het voordeel voor u is dat de gift die u doet via een overeenkomst voor periodieke giften volledig aftrekbaar is bij de aangifte voor de inkomsten belasting. Het voordeel voor de Voedselbank is dat we een aantal jaren verzekerd zijn van uw gift.

Voor meer informatie zie: www.belastingdienst.nl. Hierbij zoeken naar: periodieke giften vanaf 2014. De Stichting Voedselbank Hardenberg Ommen voldoet volledig aan de eisen die de fiscus hieraan stelt.

Verder kunt u hier onze Baten en Lasten 2022, de Balans per 31-12-2022 en de Begroting van 2023 bekijken.