Uitvoering van het beleid

Uitvoering van het beleidsplan gebeurt door vele vrijwilligers en het bestuur. Het bestuur vergadert 10 tot 12 keer per jaar. Vrijwilligers zijn wekelijks actief voor de Voedselbank Hardenberg Ommen.

1. Klanten

De klanten van de voedselbank worden elk half jaar opnieuw gescreend. Iemand kan maximaal 3 jaar aaneengesloten een pakket van de voedselbank ontvangen. Als regel zal iemand daarna een half jaar moeten wachten alvorens hij/zij opnieuw voor hulp van de voedselbank in aanmerking komt. Klanten halen zelf hun pakket op bij de voedselbank te Hardenberg of bij één van de uitgiftepunten in Ommen of Dedemsvaart. Als een klaargemaakt pakket niet wordt afgehaald, zonder dat er op tijd is afgezegd, vervalt het recht op een pakket per direct.

2. Uitgifte

Iedere week kunnen klanten hun pakket afhalen. Deze pakketten worden volledig anoniem klaargemaakt door vrijwilligers. Een pakket wordt door één van de screeners overhandigd aan de mensen. Klanten kunnen hun pakket ophalen bij de voedselbank in Hardenberg, bij het uitgiftepunt in Dedemsvaart of bij het uitgiftepunt in Ommen.

3. Voedselveiligheid

De Voedselbank Hardenberg Ommen werkt volledig volgens de opgestelde HACCP normen. Controle vindt plaats door de Voedsel- en Waren Autoriteit. De voedselbank heeft de beschikking over voldoende koelingen en vriezers. Verder heeft de voedselbank voor het vervoer van producten een eigen koelbus.

4. Voedselverwerving

De voedselbank krijgt veel versproducten van lokale leveranciers, maar ook houdbare producten. Via het regionale distributiecentrum te Meppel worden twee keer per week producten betrokken. Regelmatig organiseren kerken en scholen inzamelingsacties ten behoeve van de voedselbank. De voedselbank organiseert zelf ook winkelacties om aan voldoende producten te komen. Daarnaast koopt de voedselbank zelf producten in van geld dat ze voor dat doel heeft ontvangen. Dit om elke keer gelijkwaardige pakketten te kunnen verstrekken. De aankoop van voedsel is ook bedoeld om een “gezond” en evenwichtig pakket te kunnen verstrekken.

5. Financien

De Voedselbank Hardenberg Ommen draait financieel volledig op bijdragen en donaties. De gemeenten Hardenberg en Ommen subsidiëren de huur van het pand aan Nijverheidsstraat. Verder zijn er veel organisaties die ons financieel ondersteunen. Van kerken wordt een bijdrage gevraagd van € 0,20 per lid voor de kosten van de voedselbank. Daarnaast ontvangen we geld via giften van bedrijven en particulieren. De Voedselbank heeft uitvoeringskosten en koopt voedsel bij. Voor beide doeleinden beschikt de voedselbank over een aparte bankrekening. Naast deze betaalrekeningen heeft de voedselbank een spaarrekening voor de algemene reserve en voor de bestemmingsreserves.

De Voedselbank Hardenberg Ommen is een erkende ANBI organisatie. Bedrijven die ons goederen schenken ontvangen hiervoor een ANBI verklaring. De voedselbank vergoed alleen kosten aan bestuursleden en vrijwilligers. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van een vast declaratieformulier en met overhandiging van eventuele betalingsbewijzen. De voedselbank heeft een kleine kas voor dagelijkse aankopen. Verder is er geen contant geld in omloop bij de Voedselbank Hardenberg Ommen. Er vindt elk jaar accountantscontrole plaats op de boekhouding van de voedselbank. De kleine kas die beheerd wordt door de vrijwilligers wordt gecontroleerd door de penningmeester van de voedselbank.

6. Voorlichting

Regelmatig wordt informatie gegeven aan bedrijven, vrijwilligersorganisaties, college- en raadsleden, kerken, scholen, verenigingen, catechisatieclubs, enzovoort, al dan niet gecombineerd met een bezoek aan de locatie te Hardenberg. Eens in de twee jaar houdt de Voedselbank Hardenberg Ommen op de locatie in Hardenberg, een open huis om iedereen te laten zien wat het werk van de voedselbanken inhoudt.

7. Bestuur

Het bestuur van de stichting Voedselbank Hardenberg Ommen bestaat uit de volgende personen:

  • De heer H. Brink, voorzitter
  • Mevrouw M. Jonker, secretaris
  • De heer D. Willems, penningmeester
  • De heer B. Huisman, vice-voorzitter
  • Mevrouw R. ter Beek, PR en communicatie
  • Mevrouw H. Schokker, logistiek
  • De heer T. Broekroelofs, voedselveiligheid