Wat doen we

We verstrekken pakketten met voedsel aan mensen die financieel in de problemen zijn gekomen en daarom niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De deelnemers van de voedselbank worden vooraf gescreend. Wij verzamelen voedsel bij producenten en winkeliers. Ook zijn er scholen, bedrijven, verenigingen of particulieren die inzamelingsacties organiseren. Alle producten die wij uitgeven voldoen aan de eisen die de overheid hieraan stelt. Zo worden wij ook gecontroleerd door de Voedsel- en Waren Autoriteit.

Integriteit

Integer handelen is voor de voedselbanken heel belangrijk. Wij krijgen immers in ons werk te maken met moeilijke keuzes en lastige situaties. Daarom hebben wij een aantal regels opgesteld die de integriteit van ons doen en laten moeten bevorderen. 

Deze regels zijn vastgelegd in een Integriteitscode die op 30 november 2019 door de Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland is vastgesteld. De code geldt voor alle voedselbanken, voor de regionale distributiecentra, voor de landelijke vereniging en voor enkele organisaties die nauw met ons zijn verbonden.

Vertrouwenspersonen

De Voedselbank Hardenberg Ommen heeft een eigen vertrouwenspersoon beschikbaar. Voedselbanken Nederland heeft ook een aantal vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn beschikbaar voor vrijwilligers van:

 • de voedselbanken die lid zijn van Voedselbanken Nederland en die geen eigen vertrouwenspersoon hebben
 • de regionale distributiecentra van onze voedselbanken
 • de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland
 • de met ons officieel verbonden organisaties; op dit moment zijn dat de Groente- en Fruitbrigade en de Stichting Regionaal Distributiecentrum Voedselbanken Fryslân.

Een vrijwilliger kan de hulp van een vertrouwenspersoon inroepen als hij/zij te maken krijgt met pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Een vrijwilliger kan natuurlijk met een probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarom is er een vertrouwenspersoon gevonden die volledig los staat van de Voedselbank, maar wel luistert en adviseert en de mogelijkheid heeft om (samen) problemen op te lossen. Wie niet naar de lokale vertrouwenspersoon wil, kan ook contact opnemen met een van de landelijke vertrouwenspersonen. 

De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee instemt. Samen met de vrijwilliger bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat men het werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kan doen. De vrijwilliger houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat daarin bij.

Kort samengevat

De vertrouwenspersoon:

 • vangt je op en laat je je verhaal doen
 • geeft advies en biedt hulp
 • gaat na of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • begeleidt je desgewenst, als je de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur van je organisatie.
 • kan je doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
 • bemiddelt niet in een arbeidsconflict.
 • neemt het probleem niet van je over en gaat niet onderzoeken of uitzoeken wie er gelijk heeft.

Onze vertrouwenspersonen

 • Vertrouwenspersoon Voedselbank Hardenberg-Ommen: Henk Schoenmaker uit Hardenberg. Hij is te bereiken op 0523-857145.

Landelijke vertrouwenspersonen

 Wij vinden het erg belangrijk dat onze vrijwilligers zich veilig voelen op de werkvloer. Daarom doen wij er als organisatie alles aan om ongewenst gedrag te voorkomen.