Met ingang van 6 juli 2022 wordt de oorspronkelijke uitgiftetijd weer aangehouden. Elke kratkleur kan dus weer tussen 13.00 en 13.40 uur worden afgehaald. Om 13.40 uur sluit de uitgifte waarna er geen pakket meer wordt verstrekt! (De officiële afhaaltijd die destijds bij de (her-) intake is aangegeven blijft wel gehandhaafd)