Deelnemers

Voor wie?

Wie in aanmerking wil komen voor de wekelijkse voedselhulp kan zich via de mail of het contactformulier aanmelden. Een van onze screeners zal dan contact opnemen om te kijken of wordt voldaan aan de criteria. Als dat inderdaad het geval is krijgt de nieuwe deelnemer een pasje waarmee wekelijks een pakket kan worden opgehaald. In de meeste gevallen kan de voedselhulp al binnen één week van start gaan.

Deelnemers kiezen zelf van welk vast (!) uitgiftepunt ze vanaf dat moment gebruik gaan maken. De keuze is tussen vrijdag in Hardenberg of op woensdag in Dedemsvaart of Ommen. Het wekelijkse pakket is in grootte aangepast op de grootte van het gezin/huishouden van de deelnemer.

Screening

Als u zich heeft aangemeld via de mail of het contactformulier, kunt u een telefoontje verwachten van één van onze 6 screeners om een afspraak te maken voor een intake. De screener neemt tijdens een intake uw financiële situatie door om te kijken of u in aanmerking komt. Van hem/haar krijgt u bij toelating een pasje met daarop een uniek nummer, waarmee u uw wekelijkse pakket kunt ophalen.

Als u deelnemer bent geworden volgt elke 6 maanden een herscreening.

De screener is de enige binnen de Voedselbank die uw (financiële) situatie kent.

Toetsingscriteria

Om te kijken of u in aanmerking komt zijn er toetsingscriteria opgesteld. We noemen dit het netto besteedbaar bedrag. Dit is het geld dat u maandelijks overhoudt van het inkomen, na aftrek van alle vaste lasten. Deze bedragen zijn landelijk afgesproken richtlijnen van de Nederlandse Voedselbanken. 

Bij de vaststelling van het netto besteedbaar bedrag houden we rekening met de gezinsgrootte. Als uw gezin maandelijks een netto besteedbaar bedrag overhoudt dat lager is dan het normbedrag dat hieronder staat aangegeven, komt u in aanmerking voor een wekelijks voedselpakket van de Voedselbank.

We kennen per 1 januari 2024 de volgende maandelijkse normbedragen:

 • basisbedrag per huishouden € 200,-
 • per persoon komt daar € 115,- bij.

Voorbeeldberekeningen:

 • Een alleenstaande: € 200,- + € 115,-. Dan is het normbedrag € 315,-.
 • Een gezin van 1 volwassene en 1 kind: € 200,- + 2x € 115,-. Dan is het normbedrag € 430,-.
 • Een gezin van 2 volwassenen en 2 kinderen: € 200,- + 4x € 115,-. Dan is het normbedrag € 660,-.

Deelnemers van de Voedselbank worden elk half jaar opnieuw gescreend. Richtlijn van de Nederlandse Voedselbank is dat deelnemers maximaal 3 jaar aaneengesloten gebruik kunnen maken van voedselbanken. Daarna zal men een half jaar moeten wachten om opnieuw voor hulp in aanmerking te komen. Het bestuur van de Voedselbank Hardenberg Ommen bepaalt, afhankelijk van het aanbod, of deze richtlijn wordt uitgevoerd.

Uitgifte

Hardenberg

De uitgifte vindt plaats op vrijdag tussen 14.30 en 16.00 uur. U kunt de tijd aanhouden waarop u bent ingedeeld. Kom niet vroeger in verband met ongewenste drukte. Na 16.00 uur is de uitgifte gesloten!

Ommen

U kunt op woensdag tussen 13.00 en -13.40 uur langskomen voor het pakket. Na 13.40 is de uitgifte gesloten!

Dedemsvaart

De uitgiftetijden zijn op woensdag tussen 14.30 en 16.00 uur. U heeft een tijd gekregen van de screener waarop u kunt komen. Na 16.00 is de uitgifte gesloten!

Onze regels bij de uitgifte

 • Door de screener is met de deelnemer een vaste wekelijkse plek, dag en tijd afgesproken voor het ophalen van het pakket.
 • Alleen op vertoon van het pasje kan het pakket worden opgehaald. Wie het pasje heeft krijgt het pakket mee: u kunt het pakket dus ook door een ander laten halen.
 • Kom op de afgesproken tijd, niet vroeger of later.
 • Iedereen wacht altijd buiten. Op aanwijzing van de vrijwilligers kunt u naar binnen.
 • Het is niet toegestaan binnen producten te ruilen. Buiten of thuis aan anderen geven is natuurlijk altijd goed.
 • Bij misdraging kan, na beoordeling door het bestuur, schorsing van tijdelijke of definitieve aard worden opgelegd.

Afmelden voor uitgifte

 • Afmelden voor de uitgifte kan alleen door te bellen naar het telefoonnummer dat achterop het pasje staat. Een afmelding moet vóór 10.00 uur op de ochtend van uitgifte zijn doorgegeven. Dus voor de uitgifte in Ommen en Dedemsvaart  moet zijn afgemeld op woensdag vóór 10.00 uur. Voor de uitgifte in Hardenberg moet afmelden op vrijdag vóór 10.00 uur.
 • Als de deelnemer zich niet of niet op tijd heeft afgemeld zal een waarschuwing volgen. Na 2 waarschuwingen binnen 3 maanden, volgt een schorsing van tenminste 3 maanden.

Samenwerking met andere stichtingen

Kledingbanken

Met het voedselbankpasje dat u krijgt van de screener kunt u ook terecht bij de kledingbanken in onze gemeentes. Dus als u inwoner bent van Hardenberg kunt u een afspraak maken bij de Kledingbank Hardenberg en als u in de gemeente Ommen woont kunt u contact opnemen met de Kledingbank Ommen.

Stichting Jarige Job

Via de Voedselbank krijgen kinderen van deelnemers (tot 18 jaar) automatisch een verjaardagsbox van Stichting Jarige Job. Jarige Job en Voedselbanken Nederland werken hierbij landelijk samen. Ouders krijgen bij de uitgifte voorafgaand aan de verjaardag een box mee. Voorwaarde is enkel dat het kind minstens 6 weken bekend is in de administratie van de screener van de Voedselbank.

MUP

De Voedselbank is geen vast MUP (Menstruatieproducten Uitgifte Punt). Omdat wij de menstruatieproducten maar sporadisch binnenkrijgen, hebben wij deze niet standaard op de uitgiftelocaties.