Kom ik in aanmerking?

Voor wie?

Voedselpakketten die door de Voedselbank Hardenberg Ommen ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als NOODHULP voor mensen die in een bepaalde periode te weinig geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien. Wilt u in aanmerking komen voor een pakket? Geef dan, via het contactformulier, uw adresgegevens en telefoonnummer door. Er zal dan z.s.m. contact met u opgenomen worden om een afspraak te maken. Bij deze afspraak zullen, samen met u, uw financiële gegevens besproken worden.

Toetsingscriteria 

De bedragen die hieronder worden genoemd zijn gerelateerd aan landelijk afgesproken richtlijnen. Onder leefgeld verstaan we het geld dat overblijft van het inkomen na aftrek van alle vaste lasten.

Bedragen per 1 januari 2018

Bij de vaststelling van het leefgeld houden we rekening met de gezinsgrootte. Als er in uw gezin minder leefgeld is dan hier staat aangegeven ontvangt u een voedselpakket van de Voedselbank. We kennen de volgende maand normen:

  • basisbedrag per huishouden € 130,-
  • per persoon komt er € 95,- bij (dus b.v. 2 volwassenen en 2 kinderen: € 130,- + 4 x € 95,- = € 510,-)

Deelnemers van de voedselbank worden elk half jaar opnieuw door ons gescreend.

Privacy

Er wordt met de grootst mogelijke zorg gewaakt over de privacy van deelnemers. Uw gegevens worden niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. De voedselbank en iedereen die bij het verstrekken of toekenning van de pakketten betrokken is, dient zich hier strikt aan te houden.