Kom ik in aanmerking?

Voor wie?

Voedselpakketten die door de Voedselbank Hardenberg Ommen ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als NOODHULP voor mensen die in een bepaalde periode te weinig geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien. Wilt u in aanmerking komen voor een pakket? Geef dan, via het contactformulier, uw adresgegevens en telefoonnummer door. Er zal dan contact met u opgenomen worden om een afspraak te maken. Bij deze afspraak worden samen met u uw financiële gegevens besproken, door een van onze screeners.

Toetsingscriteria 

De bedragen die hieronder worden genoemd zijn gerelateerd aan landelijk afgesproken richtlijnen. Onder het netto besteedbaar bedrag verstaan we het geld dat overblijft van het inkomen na aftrek van alle vaste lasten.

Bedragen per 17 september 2022

Bij de vaststelling van het netto besteedbaar bedrag houden we rekening met de gezinsgrootte. Als uw gezin een lager netto besteedbaar bedrag overhoudt dan hier staat aangegeven komt u in aanmerking voor een voedselpakket van de Voedselbank. We kennen de volgende maandelijkse normbedragen:

  • basisbedrag per huishouden € 190,-
  • per persoon komt er € 110,- bij (dus bijvoorbeeld 2 volwassenen en 2 kinderen: € 190,- + 4 x € 110,- = €630,-)

Deelnemers van de voedselbank worden elk half jaar opnieuw gescreend.

Privacy

Er wordt met de grootst mogelijke zorg gewaakt over de privacy van deelnemers. Uw gegevens worden niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. De voedselbank en iedereen die bij het verstrekken of toekenning van de pakketten betrokken is, dient zich hier strikt aan te houden.